Privacy Statement

Privacy Statement – Tel & Tel B.V.

Tel & Tel B.V., gevestigd aan

Bedrijvenpark Seliswoude

Bosscheweg 139

5282 WV Boxtel

, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://telentel-24uurservice.nl/

T: 0411 650600

E: privacy@telentel.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tel & Tel B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens van verzekeringen

Tel&Tel levert een dienstverlening waarbij de inhoudt van de verstrekte data naar eigen wens van de klant kan worden aangeleverd of verkregen. Tel&Tel sluit daarom niet uit dat er andere type data dan hierboven aan haar verstrekt zijn voor de uitvoering van de dienstverlening.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tel&Tel sluit echter niet uit, dat in opdracht van klanten deze gegevens toch worden verzameld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tel & Tel B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Tel & Tel B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tel & Tel B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Sollicitatiegegevens, maximaal 1 jaar na sollicitatie, zie ook onze sollicitatie statement.
 • Personeelsgegevens, maximaal 7 jaar na uitdiensttreding, dit is de wettelijke bewaartermijn.
 • Bedrijf gerelateerde gegevens (incl. contactpersonen), maximaal 10 jaar na het beëindigen van de dienstverlening.
 • E-mailadressen verstrekt voor marketing doeleinden, onbeperkt tot moment van uitschrijven.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tel & Tel B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tel & Tel B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tel & Tel B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Tel&Tel maakt tevens gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Zie: het privacybeleid van Google voor meer informatie, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tel & Tel B.V. en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw  persoonsgegevens sturen naar privacy@telentel.nl.

Nadat we uw verzoek hebben ontvangen zullen wij zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Het kan zijn dat wij uw vragen om een kopie identiteitsbewijs om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tel & Tel B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@telentel.nl

Solliciteren bij Tel&Tel

Wanneer u reageert op een van onze vacatures wil u niet dat jouw gegevens gebruikt worden voor processen waarvan u geen weet hebt. Daarom informeren we u graag wat er met je gegevens gebeurt.

Om je sollicitatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen we graag de volgende gegevens van uw hebben:

 • Contactgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres etc.)
 • Beschikbaarheid
 • Uitgebreide CV (met o.a. opleiding en werkervaring)

 Verder geeft u door het insturen van uw sollicitatie toestemming aan ons om een online screening uit te voeren als onderdeel van de sollicitatieprocedure (o.a. LinkedIn etc.).

We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Alleen derden die ons helpen met het vinden van nieuwe collega’s hebben soms toegang nodig tot (delen van) uw gegevens. We zorgen ervoor dat deze derden zorgvuldig met je informatie omgaan en zich houden aan alle regels.

We bewaren uw persoonsgegevens maximaal 1 jaar na afloop van de sollicitatieprocedure, dit omdat we regelmatig nieuwe medewerkers nodig hebben en u wellicht alsnog willen benaderen. Mocht u dit niet willen dan kun je dit altijd aangeven.

 Vragen?

Heeft u  vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens? Of wilt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens door Tel&Tel? Dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@telentel.nl

Laatste update van deze verklaring: 7-8-2018